519 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมงานทางพระพุทธศาสนา และลงพื้นที่การดำเนินงานต่างๆ

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางไปร่วมงานกฐินสามัคคี  ณ  วัดคูเมือง  และวัดโนนเจดีย์  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  โดยมีพี่น้องในหมู่บ้านและผู้ศรัทธาร่วมงานพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมงานทางพระพุทธศาสนา และลงพื้นที่การดำเนินงานต่างๆ 

ข่าว ณ วันที่ 22 พ.ย. 58 เวลา 8:04 น. โดย super