518 )นายกเทศมนตรีเข้าพบนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  ประธานสภาเทศบาล  ได้เดินทางเข้าพบนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  โดยมี  ส.จ.มนัส  ศรีบงกช  และหัวหน้าหน่วยงานทางหลวงชนบท  เข้าพบในครั้งนี้ด้วย  เพื่อเป็นการมอบถนนสายโคกสวาย-บ้านโพธิ์ตาสี  หมู่  ๑๐  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  ให้กับทางหลวงชนบทเป็นผู้ดูแล  เพื่อง่ายต่อการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  รวมทั้งพี่น้องประชาชนในตำบลขอขอบพระคุณท่านที่ได้ประสานงานการถ่ายโอนถนนสายดังกล่าวนี้นายกเทศมนตรีเข้าพบนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 20 พ.ย. 58 เวลา 12:35 น. โดย super