516 )ร้อยตรีฐนนท์ํธรณ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเตรียมถ่ายโอนให้กับทางหลวงชนบท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  กองช่างเทศบาล  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายโคกสวาย-บ้านโพธิ์ตาสี  เพื่อจะได้ถ่ายโอนให้กับหน่วยงานทางหลวงชนบท  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ  โดยการวัดกำหนดแนวเขตของพื้นที่ร้อยตรีฐนนท์ํธรณ์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนเตรียมถ่ายโอนให้กับทางหลวงชนบท

ข่าว ณ วันที่ 19 พ.ย. 58 เวลา 10:20 น. โดย super