515 )ประชุมการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมการจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม  ของคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตำบล  โดยมีผู้นำแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ประชุมการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 19 พ.ย. 58 เวลา 17:09 น. โดย super