514 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ลงพื้นที่สำรวจคลองส่งน้ำขนาดเล็กบ้านโนนเจดีย์

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ ลงพื้นที่สำรวจคลองส่งน้ำขนาดเล็กบ้านโนนเจดีย์วันพุธที่  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ผอ.กองช่างเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑  ได้ดำเนินการสำรวจคลองส่งน้ำขนาดเล็ก  ณ  บ้านโนนเจดีย์  หมู่ที่  ๑  ตำบลบัลลังก์  เพื่อการส่งน้ำเข้านาและสระประปาบ้านโนนเจดีย์  พร้อมทั้งดูสระประปาของหมู่บ้านที่ได้ทำการสูบน้้ำมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภค  หลังจากนั้นได้ดูโรงสีข้าวและฉางชุมชนที่บ้านโนนเจดีย์ซึ่งน่าจะมีการปรับปรังเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์สำหรับคนตำบลบัลลังก์ต่อไป

ข่าว ณ วันที่ 18 พ.ย. 58 เวลา 15:01 น. โดย super