513 )ประชุมเตรียมความพร้อมผู้นำหมู่บ้านตำบลบัลลังก์

ประชุมเตรียมความพร้อมผู้นำหมู่บ้านตำบลบัลลังก์วันอังคารที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๔.๐๐  น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเตรีิยมความพร้อมในการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับตำบล  โดยหมู่บ้านใดที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงโครงการจากเดิมเห็นควรให้แจ้งให้ทราบ  ในการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 17 พ.ย. 58 เวลา 9:53 น. โดย super