512 )ร้อยตรีฐนนท์ํธรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ร้อยตรีฐนนท์ํธรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาวันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาให้แก่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  ณ  หอประชุมเปรม  ติณสูลานนท์  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 11 พ.ย. 58 เวลา 17:14 น. โดย super