นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม ณ เทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสมชาย อำพันกาญจน์ นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนฯ ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามโครงการมหัศจรรย์ปันสุขฯ ณ อาคารส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯ ทต.บัลลังก์ ในเวลา 16.30 น. ตรวจสถานการณ์น้ำและการระบายในการป้องกันปัญหาอุทกภัย ณ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 01 ต.ค. 63 เวลา 10:08 น. โดย ทต.บัลลังก์