510 )ร้อยตรีฐนนทื์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมสำรวจพื้นที่ในการผันน้ำไปยังตำบลโนนไทย

ร้อยตรีฐนนทื์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีร่วมสำรวจพื้นที่ในการผันน้ำไปยังตำบลโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 10 พ.ย. 58 เวลา 17:36 น. โดย super