509 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตามภารกิจการดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๘  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ดำเนินการลงพื้นที่ดูการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรลงไป  ซึ่งการเกรดบดอัดถนนสายกระดาน-โนนทองพัฒนา-บ้านเขีื่อน อำเภอด่านขุนทด  การปรับคันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  และถนนสายคูเมือง-บ้านโนนเจดีย์  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องถนนให้กับพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  ได้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้นนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ตามภารกิจการดำเนินโครงการในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 08 พ.ย. 58 เวลา 9:49 น. โดย super