508 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูแหล่งน้ำ และการดำเนินงานต่างๆในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

เมื่อวันเสาร์ที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ลงพื้นที่ดูแหล่งน้ำ  และการปรับคันดินสันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  การก่อสร้างอาคารที่ทำการโครงการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรหลังใหม่  และการซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายบ้านน้อย  ตามงบประมาณโครงการที่ได้รับการจัดสรรมาในพื้นที่ตำบลบัลลังก์นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูแหล่งน้ำ และการดำเนินงานต่างๆในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 07 พ.ย. 58 เวลา 14:22 น. โดย super