506 )นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการสำรวจพื้นที่การขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ร้อยตีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้ลงพื้นที่เพื่อดูการสูบน้ำเข้าแหล่งกักเก็บและดูการสำรวจพื้นที่ในการเตรียมขุดลอกสระเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จากกรมทรัพยากรน้ำ  ภาค  ๕  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจในวันนี้   จากการดำเนินการสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน  พี่น้องประชาชน  ในการร่วมแรงร่วมใจกันป้องกันปัญหาภัยแล้งนายกเทศมนตรีลงพื้นที่ดูการสำรวจพื้นที่การขุดลอกสระเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ย. 58 เวลา 17:05 น. โดย super