505 )นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมต้อนรับนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันพุธที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  หัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ในเขตอำเภอโนนไทย  ร่วมต้อนรับนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ที่ได้ลงพื้นที่พบปะผู้นำและมอบนโยบาย  ในการร่วมมือกันปฏิบัติงานและการให้บริการพี่น้องประชาชน   พร้อมนี้นานยกเทศมนตรีได้นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนันงบประมาณมาดำเนินการในพื้นที่ตำบลบัลลังก์นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ ร่วมต้อนรับนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 04 พ.ย. 58 เวลา 8:18 น. โดย super