504 )ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย

วันอังคารที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  มีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอโนนไทยทั้ง  ๑๐  ตำบล  เข้าร่วมประชุม  หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการเดินน้ำเข้าสระจรเฆ่  ตำบลโนนไทย  มีนายมนัส  ศรีบงกช  ส.จ.เขตพื้นที่อำเภอโนนไทยร่วมสำรวจเพื่อการดำเนินการผันน้ำลงพื้นที่  ในปัจจุบันพื้นที่ในเขตอำเภอโนนไทยส่วนใหญ่เริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนทิ้งช่วง  ทำให้ผู้นำในแต่ละตำบลโดยเฉพาะร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์นั้น  ได้เร่งหาแนวทางการแก้ไข  ประสานงานกับหน่วยงานที่สามารถให้การช่วยเหลือได้  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโนนไทย

ข่าว ณ วันที่ 03 พ.ย. 58 เวลา 15:47 น. โดย super