503 )สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และการผันน้ำเข้าสระน้ำตำบลบัลลังก์

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้เดินทางไปสำรวจแหล่งน้ำที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง  และดูพื้นที่ที่สามารถผันน้ำเข้าสระน้ำหมู่บ้านในเขตตำบลบัลลังก์  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ได้สำรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และการผันน้ำเข้าสระน้ำตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ย. 58 เวลา 16:05 น. โดย super