502 )ประสานงานชลประทานจังหวัดและพบปะนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เดินทางไปประสานงานความร่วมมือ  และงบประมาณดำเนินการป้องกันภัยแล้งในพื้นที่  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ด.ต.ตึ๋ง  พึ่งกิ่ง  นายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย  และนายประสิทธิ์  ปิ่นชู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนไทย  ได้เข้าพบประสานงานความร่วมมือ  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  ในด้านการขุดลอกและผันน้ำเข้าสระด้วยการศึกษาความเป็นไปได้จากแผนที่ถึงเป้าหมายในการดำเนินการ   ซึ่งขณะนี้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะตำบลบัลลังก์  และตำบลโนนไทย  ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และหลังจากนั้นได้เข้าพบนายสุวิทย์  คำดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อปรึกษาถึงสถานการภัยแล้งในพื้นที่  และแนวทางการประสานงบประมาณมาดำเนินการ  พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารประสานงานชลประทานจังหวัดและพบปะนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ย. 58 เวลา 9:36 น. โดย super