501 )ลงทะเบียน Bike for Dad

วันจันทร์ที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  พนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์  ร่วมลงทะเบียน  Bike  for  Dad  ณ  หน้าที่ทำการอำเภอโนนไทย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  พี่น้องประชาชนอำเภอโนนไทย  ร่วมลงทะเบียนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องลงทะเบียน Bike for Dad

ข่าว ณ วันที่ 02 พ.ย. 58 เวลา 12:01 น. โดย super