500 )ชาวโคราชสร้างฝายสู้ภัยแล้ง เทศบาลตำบลบัลลังก์

เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้กล่าวรายงานการดำเนินการชาวโคราชสร้างฝายสู้ภัยแล้ง  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานกล่าวเปิดงานดังกล่าว  ณ  บริเวณฝายกักเก็บน้ำบ้านคูเมือง  หมู่ที่ ๓  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  พี่น้องประชาชนร่วมพิธีเปิดฝายกักเก็บน้ำสู้ภัยแล้งตำบลบัลลังก์ชาวโคราชสร้างฝายสู้ภัยแล้ง เทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 31 ต.ค. 58 เวลา 17:43 น. โดย super