499 )รับมอบน้ำดื่มจากผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาโนนไทย และร่วมแรงร่วมใจกันทำฝายน้ำล้น

เมื่อวันศุกร์ที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมต้อนรับผู้จัดการธนาคารกรุงไทย  สาขาโนนไทย  ที่ได้นำน้ำดื่ม  และปฏิทิน  ปี ๒๕๕๙  มาให้และสนับสนันการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของคนตำบลบัลลังก์รับมอบน้ำดื่มจากผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาโนนไทย และร่วมแรงร่วมใจกันทำฝายน้ำล้น

ข่าว ณ วันที่ 30 ต.ค. 58 เวลา 11:42 น. โดย super