498 )โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคเรื้อรัง ประจำปี ๒๕๕๘

วันพฤหัสบดีที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระตะเฆ่  ได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคเรื้อรัง  ประจำปี ๒๕๕๘  โดยมีร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบัลลังก์  มีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พี่น้องประชาชน  เข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบัลลังก์โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีความเสี่ยงสูงจากโรคเรื้อรัง ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 29 ต.ค. 58 เวลา 16:36 น. โดย super