497 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ รับมอบร่มพร้อมน้ำดื่มจากเจ้าหน้าที่ออมสิน

เมื่อวันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล  ร่วมต้อนรับเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน  สาขาโนนไทย  ที่ได้นำร่ม  และน้ำดื่มมาสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ซึ่งกำลังดำเนินการสูบน้ำอยู่ในขณะนี้  จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ รับมอบร่มพร้อมน้ำดื่มจากเจ้าหน้าที่ออมสิน

ข่าว ณ วันที่ 28 ต.ค. 58 เวลา 12:01 น. โดย super