496 )ประชุมผู้นำชุมชนตำบลบัลลังก์ ชาวบัลลังก์รวมพลังต้านภัยแล้ง

วันพุธที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้เชิญประชุมผู้นำหมู่บ้าน  หัวหน้า รพ.สต.คูเมือง และสระตะเฆ่  ตำรวจชุมชนตำบลบัลลังก์  โดยมีนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมพร้อมต้อนรับนายธีรศักดิ์  วิศววาทิน  นายช่างเทคนิคชำนาญการ  กรมทรัพยากรน้ำ ภาค ๕  จังหวัดนครราชสีมา และคณะ  โดยจังหวัดนครราชสีมา  ทรัพยากรน้ำภาค ๕  และพลังงานจังหวัดนครราชสีมา  อำเภอโนนไทย  ร่วมกับเทศบาลตำบลบัลลังก์  สนับสนุนโครงการชาวบัลลังก์รวมพลังต้านภัยแล้ง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจากทรัพยากรน้ำภาค ๕  จำนวน  ๕  เครื่อง  โดยจะทำการสูบน้ำบริเวณ ทรบ.ฝั่งซ้าย  จำนวน  ๒  เครื่อง   ทรบ.ฝั่งขวา  ๒  เครื่อง  และสูบเข้าสระประปาบ้านโพธิ์ตาสี  จำนวน  ๑  เครื่อง   ประชุมผู้นำชุมชนตำบลบัลลังก์ ชาวบัลลังก์รวมพลังต้านภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 28 ต.ค. 58 เวลา 9:13 น. โดย super