495 )ประชุมคณะกรรมการขั้นพิ้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  ๑๑  จังหวัดนครราชสีมา  กล่าวเปิดการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๘  ณ  ห้องประชุมโคราช  อาคารสิริวิทยาทร  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกส่วนงานประชุมคณะกรรมการขั้นพิ้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๑ จังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 27 ต.ค. 58 เวลา 14:00 น. โดย super