494 )นายกเทศมนตรี ดูการดำเนินงานรางวัดที่ดินป่าโคกเพชร

วันจันทร์ที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่พนักงานกองช่าง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาโนนไทย  ที่ได้รับการประสานงานกับ  พ.จ.อ.บัลลังก์  หมอกกระโทก  ปลัดอำเภอโนนไทย  ได้ดำเนินการรางวัดที่ดินป่าโคกเพชร  บ้านโนนทองพัฒนา หมู่ ๑๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อกำหนดเขตของพื้นที่ป่าไม้นายกเทศมนตรี ดูการดำเนินงานรางวัดที่ดินป่าโคกเพชร

ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 58 เวลา 17:04 น. โดย super