493 )การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

วันจันทร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๓๐  น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาล  ต้อนรับนายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอโนนไทย  ที่ได้เดินทางมาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์   ซึ่งนายกเทศมนตรีได้วางแผนการดำเนินการวางแผนการช่วยเหลือหมู่บ้านที่มีความต้องการน้ำเข้าสระประปาภายในหมู่บ้าน  พร้อมวางเครื่องสูบน้ำตามจุดที่จะดำเนินการสูบน้ำ  พร้อมนี้นายกเทศมนตรีและนายอำเภอโนนไทยได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ที่คาดว่าจะประสบภัยแล้งและต้องการรับความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 26 ต.ค. 58 เวลา 17:46 น. โดย super