492 )ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบัลลังก์

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ดูการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกองเกษตรเทศบาลตำบลบัลลังก์  ซึ่งได้จัดทำให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้  และเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในตำบลบัลลังก์  และผู้ที่สนใจได้มานำไปใช้เป็นแบบอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ไก่พันธุ์ไข่  การเลี้ยงหมู  การเลี้ยงปลา  การปลูกข้าวฯ  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีมีความประสงค์ที่จะให้คนในตำบลบัลลังก์  ได้นำไปใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนต่อไปศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 15 ต.ค. 58 เวลา 13:58 น. โดย super