490 )ประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผู้นำตำบลบัลลังก์  ในการประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  โดยมีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม  ณ  อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์ประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 16 ต.ค. 58 เวลา 15:35 น. โดย super