489 )งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ของทุกปี  เป็นวันคล้ายวันสวรรคต  แห่งพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  หรือ “สมเด็จพระปิยมหาราช”  ณ  หอประชุมอำเภอโนนไทย  มีนายสุเทพ  จินากูล  รองนายกเทศมนตรีและนายพิทักษ์  สวัสดี สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เชิญพวงมาลา  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีเป็นผู้วางพวงมาลา  ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน  พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนไทยร่วมงานรัฐพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 23 ต.ค. 58 เวลา 14:03 น. โดย super