488 )สำรวจพื้นที่การขุดลอกและทำฝ่ายแก้มลิงกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำ ภาค ๕

เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับนายธีรศักดิ์  วิศวะวาทิน  จากทรัพยากรน้ำ ภาค ๕  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ที่ได้ลงพื้นที่ตำบลบัลลังก์  และดูสถานที่ที่จะทำฝ่ายแก้มลิงเพื่อเป็นการทดน้ำ  กักเก็บน้ำ  เพื่อให้มีน้ำในปริมาณที่เพียงพอตลอดปี  ลดปัญหาการเกิดภัยแล้งในหมู่บ้าน  ตำบล  โดยนายกเทศมนตรีได้พบปะและพูดคุยถึงการดำเนินการดังกล่าวสำรวจพื้นที่การขุดลอกและทำฝ่ายแก้มลิงกับเจ้าหน้าที่ทรัพยากรน้ำ ภาค ๕

ข่าว ณ วันที่ 19 ต.ค. 58 เวลา 11:24 น. โดย super