487 )ตำบลบัลลังก์ รวมพลังต้านภัยแล้ง

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงาน  และพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์  รวมพลังต้านภัยแล้งซึ่งมีนางจริญญา  สัพโส ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย  ได้กล่าวพบปะพี่น้องประชาชนที่วันนี้ได้มารวมพลังกันในการทำความสะอาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา  เพื่อให้การปล่อยน้ำไปยังหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้สะดวกยิ่งขึ้น  พร้อมนี้ยังได้กำลังใจจากท่านพระครูประโชติ  ปัญญากร  (หลวงพ่อคูณ  วัดบัลลังก์)  ที่ได้มาให้กำลังใจและมอบปัจจัยเป็นนำดื่มให้กับผู้ที่มาในวันนี้  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีได้บริการเครื่องดื่มชูกำลัง  น้ำดื่ม  เพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์ทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจรวมพลังต้านภัยแล้ง  และทำให้ชาวตำบลบัลลังก์มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันถึงแม้จะประสบปัญหาภัยแล้งดังกล่าวก็ตามตำบลบัลลังก์ รวมพลังต้านภัยแล้ง

ข่าว ณ วันที่ 18 ต.ค. 58 เวลา 11:09 น. โดย super