486 )สัมมนา “โครงการพลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยนายเคลื่อน  งิมขุนทด  สมาชิกสภาเทศบาลได้ร่วมงานสัมมนา  “โครงการพลังานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน  ในระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมสวิสโฮเต็ลปาร์คนายเลิศ  กรุงเทพฯ  โดยเป็นตัวแทนอาสาพลังงานชุมชนที่เป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับพลังงานจังหวัดนครราชสีมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการพัฒนาพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีพลังงานชุมชนระหว่างสหกรณ์และชุมชนของไทย-เยอรมัน  ตลอดจนสรรหาชุมชนที่มีศักยภาพ  เพื่อพัฒนาต้นแบบโครงการพลังงานทดแทนระดับชุมชน  ทั้งนี้นายกเทศมนตรีมีความต้องการที่จะให้ชุมชนของพื้นที่เทศบาลตำบลบัลลังก์เป็นพื้นที่ในการดำเนินการเป็นพื้นที่ต้นแบบของพลังงานทดแทนระดับชุมชนต่อไป.สัมมนา “โครงการพลังงานทดแทนชุมชนไทย-เยอรมัน

ข่าว ณ วันที่ 22 ต.ค. 58 เวลา 14:05 น. โดย super