484 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดูการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศนตรีตำบลบัลลังก์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผอ.กองช่าง ดูการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการอ่างเก็บน้ำเชียงไกร ที่กำลังอยู่ในช่วงดำเนินงาน โดยวันนี้อยู่ในช่วงขุดหลุมในการวางเสา ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีดูการดำเนินการก่อสร้างที่ทำการอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร

ข่าว ณ วันที่ 08 ต.ค. 58 เวลา 15:55 น. โดย super