483 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ประชุมเจ้าหน้าที่ พนักงาน การเตรียมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบัลลังก์ โดยร้อยตรีฐนน?ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีจำบลบัลลังก์ เป็นประธานการประชุมเจ้สหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลตำบลบัลลังก์ ในการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสุวิทย์ คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม  2558  โดยมีการแบ่งหน้าที่ในการจัดเหตรียมงาน  โดยให้ร่วมใจกันในการจัดเตรียมงาน เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเรียบร้อยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ ประชุมเจ้าหน้าที่ พนักงาน การเตรียมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 09 ต.ค. 58 เวลา 8:35 น. โดย super