482 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันจันทร์ ที่ 12  ตุลาคม  2558 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลบัลลังก์โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน ร่วมต้อนรับ นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนายสุวิทย์  คำดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและคณะ ตรวจเยี่ยมพืื้นที่การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง และเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมาร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 14 ต.ค. 58 เวลา 8:37 น. โดย super