480 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเดินทางไปดูระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้เดินทางไปดูปริมาณน้ำฝนที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน)  ที่อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีปริมาณน้ำล้นอ่างฯ  เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา  โดยจะเป็นผลดีต่ออ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง)  ที่ได้รับปริมาณน้ำเพิ่มในช่วงเดือนตุลาคมนี้ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเดินทางไปดูระดับน้ำที่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน

ข่าว ณ วันที่ 04 ต.ค. 58 เวลา 13:29 น. โดย super