479 )มอบชุดเข้าศีลให้แม่ขาวบ้านโนนเจดีย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ได้ร่วมมอบชุดขาวให้กับแม่ขาว  ณ  วัดบ้านโนนเจดีย์  เพื่อจะได้สวมใส่ในวันที่เข้าศีลทุกวันพระ  พร้อมรับพรจากแม่ขาวมอบชุดเข้าศีลให้แม่ขาวบ้านโนนเจดีย์

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ย. 58 เวลา 13:15 น. โดย super