478 )นายกเทศมนตรีร่วมงานเกษียรณอายุราชการครูโรงเรียนบึงคำคู

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  คณะผู้บริหาร  ประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  ปลัดเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตงานเกษียณอายุราชการคุณครูโฉมฉาย  สวัสดีพุทรา  ครูชำนาญการพิเศษ  ซึ่งกำหนดจัดงานวันอาทิตย์ที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๑๒.๐๐  น.  เป็นต้นไป  ณ  หอประชุมโรงเรียนบึงคำคู  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมานายกเทศมนตรีร่วมงานเกษียรณอายุราชการครูโรงเรียนบึงคำคู

ข่าว ณ วันที่ 28 ก.ย. 58 เวลา 10:52 น. โดย super