472 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เข้าเยียมและมอบภาพที่ระลึกให้กับผอ.ชลประทานที่ ๘

วันจันทร์ที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  นำโดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  ผอ.กองช่าง  เข้าเยี่ยมนายชิตชนก  สมประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๘  จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมมอบภาพงานศิลปะที่ทางนายกเทศมนตรีได้สั่งทำมา  ให้กับท่านในฐานะที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน  การประสานงานต่างๆ  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ เข้าเยียมและมอบภาพที่ระลึกให้กับผอ.ชลประทานที่ ๘

ข่าว ณ วันที่ 21 ก.ย. 58 เวลา 17:22 น. โดย super