471 )ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

เมื่อวันพุธที่  ๑๖  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลา  ๐๙.๓๐ น.  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  เป็นประธานในการดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พนักงาน  ลูกจ้างของเทศบาลประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๕๘  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ  การบริการพี่น้องประชาชน  การประสานงานงบประมาณกับหน่วยงานต่างๆ  และการเข้าเวรยามศูนย์กู้ชีพ  กู้ภัยเทศบาลที่มีหน้าที่บริการประชาชนต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์และผู้เข้าเวรในวันนั้นๆประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘

ข่าว ณ วันที่ 16 ก.ย. 58 เวลา 14:47 น. โดย super