469 )ตัดหญ้ารักษาความสะอาดไหล่ทาง

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลร่วมกันทำความสะอาด  ตัดหญ้าบริเวณถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรช่วงบ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่  ๘  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยถึงการดำเนินงานดังกล่าว  จากการดำเนินการปลูกต้นคูณสองข้างทางและการปรับปรุงภูมิทัศน์นั้น  ทางเทศบาลได้มีการดูแลให้เกิดประโยชน์และทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตัดหญ้ารักษาความสะอาดไหล่ทาง

ข่าว ณ วันที่ 10 ก.ย. 58 เวลา 9:49 น. โดย super