467 )ตัดหญ้าริมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรช่วงบ้านกุดเวียน หมู่ ๔

เมื่อวันอังคารที่  ๘  กันยายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร  ช่วงบ้านกุดเวียน  หมู่ ๔  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยการตัดหญ้าและดายหญ้าบริเวณต้นคูณ  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และรองนายกทั้งสองท่าน  ร่วมพัฒนาถนนดังกล่าวพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอยู่เป็นประจำ  เพื่อให้ถนนมีความสวยงามมีการตัดหญ้า  มีการเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง  เพราะถนนสายดังกล่าวนี้ได้รับการพัฒนาจึงต้องมีการดูแลต่อไปตัดหญ้าริมถนนสายโคกสวาย-อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรช่วงบ้านกุดเวียน หมู่ ๔

ข่าว ณ วันที่ 08 ก.ย. 58 เวลา 8:50 น. โดย super