465 )รณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  ได้ร่วมกันปลูกจิตสำนึก  ให้เด็กและเยาวชนต่อต้านคอร์รับชั่น โตไปต้องไม่โกง  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และเจ้าหน้าที่บางส่วนร่วมเดินรณรงค์ในฐานะตัวแทนอำเภอโนนไทย  และยังมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจทั้ง  ๓๒  อำเภอร่วมต่อต้านไม่เอาคอร์รับชั่น  ณ  อำเภอเมืองนครราชสีมารณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น โตไปต้องไม่โกง

ข่าว ณ วันที่ 06 ก.ย. 58 เวลา 17:42 น. โดย super