463 )ติดตั้งป้ายตำบลเทศบาลตำบลบัลลังก์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะได้เดินทางไปดูการติดต้องป้ายทางเข้าตำบลบัลลังก์  โดยมีช่างผู้รับเหมาดำเนินการติดตั้ง  ทั้งนี้เพื่อให้ป้ายทางเข้าตำบลบัลลังก์  เป็นไปในรูปแบบที่สวยงาม  และบอกถึงสถานที่สำคัญต่างๆ  ภายในตำบล ติดตั้งป้ายตำบลเทศบาลตำบลบัลลังก์

ข่าว ณ วันที่ 03 ก.ย. 58 เวลา 9:05 น. โดย super