461 )ดำเนินการสำรวจพื้นที่วางท่อน้ำป่าโคกเพชร

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  เจ้าหน้าที่บางส่วนได้เดินทางไปยังป่าโคกเพชร  ในการสำรวจพื้นที่ในการวางท่อโดยการส่องกล้องวัดระยะในพื้นที่ดังกล่าวจากช่างสำรวจสำนักชลประทานที่ ๘  นครราชสีมา  ในการนี้  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีได้ร่วมมือกับผู้ใหญ่สมคิด  และผู้ใหญ่สมาน  พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันช่วยเหลือช่างสำรวจด้วยการถางป่าบริเวณที่กล้องส่องระยะทาง  จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในครั้งนี้ดำเนินการสำรวจพื้นที่วางท่อน้ำป่าโคกเพชร

ข่าว ณ วันที่ 29 ส.ค. 58 เวลา 14:59 น. โดย super