458 )สำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าที่ป่าโคกเพชร

เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ ลงพื้นที่ป่าโคกเพชร  บ้านโนนทองพัฒนา  หมู่ที่ ๑๖  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ดูการดำเนินงานสำรวจโดยทีมงานนายสมบูรณ์  นิยมตรง  นายบุญส่ง  อนุศรี  นายไชยา  เวียงอินทร์  ช่างสำรวจจากสำนักชลประทานที่ ๘  ในการสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า  ซึ่งได้ประสานงานกับผู้ใหญ่สมคิด  ในการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าที่ป่าโคกเพชร

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 58 เวลา 17:56 น. โดย super