457 )พิธีมอบทุนการศึกษา จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา  ณ  โรงเรียนบ้านสระตะเฆ่  หมู่ที่ ๘  ตำบลบัลลังก์  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ให้กับเด็กอนุบาล  เด็กระดับประถมศึกษา  และเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยมีคณะผู้บริหาร  ประธานสภา  รองประธานสภา  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาล  เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้  พิธีมอบทุนการศึกษา จากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา

ข่าว ณ วันที่ 26 ส.ค. 58 เวลา 9:40 น. โดย super