454 )การสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า

เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้ต้อนรับคณะช่างสำรวจจากสำนักชลประทานที่ ๘  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้เดินทางมาทำการสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  โดยมีกำหนดการสำรวจเริ่มตั้งแต่วันที่  ๒๕-๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ทั้งนี้ทางร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีได้สั่งการให้กองช่างเทศบาลส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการสำรวจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการสำรวจพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า

ข่าว ณ วันที่ 27 ส.ค. 58 เวลา 15:40 น. โดย super