453 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าเยี่ยมคำนับ พ.อ.เอกราช อินทรักษ์ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ ๕

วันจันทร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  และคณะ  ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ พ.อ.เอกราช  อินทรักษ์  ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ ๕  เพื่อปรึกษา  ขอคำชี้แนะ  และประสานงานในด้านการขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  เนื่องด้วยพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ยังต้องการงบประมาณมาเพื่อดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก  และเพื่อเป็นการพัฒนาในด้านต้างๆ  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเดินทางไปประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  เพื่อให้ได้งบประมาณนั้นมาพัฒนาตำบลบัลลังก์  และบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนต่อไปร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าเยี่ยมคำนับ พ.อ.เอกราช อินทรักษ์ ที่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่ ๕

ข่าว ณ วันที่ 24 ส.ค. 58 เวลา 10:06 น. โดย super