451 )ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าพบและประสานงานหัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักชลประทานที่ ๘

ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ นายกเทศมนตรีเข้าพบและประสานงานหัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ สำนักชลประทานที่ ๘

ข่าว ณ วันที่ 24 ส.ค. 58 เวลา 16:22 น. โดย super