450 )การป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลบัลลังก์

การป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลบัลลังก์วันศุกร์ที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เทศบาลตำบลบัลลังก์  โดยร้อยตรีฐนนท์ธรณ์  กวีกิจรัตนา  นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์  ได้ดำเนินการรณรงค์ฉีดพ่นยุงลายเพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลบัลลังก์  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่ช่วยกันดำเนินการ  ทั้งนี้  ร้อยตรีฐนนท์ธรณ์ฯ  นายกเทศมนตรีมองเห็นความสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เป็นไข้เลือดออก  และส่งเสริมให้มีการป้องกันโดยกลุ่มประธาน อสม.  และ อสม.ของแต่ละหมู่บ้านร่วมด้วยช่วยกัน

ข่าว ณ วันที่ 21 ส.ค. 58 เวลา 14:56 น. โดย super